ROTTERDAM-RET-METROSTATION

OV-chipkaart

Complexe introducties met veel weerstanden zijn voor ons gewilde opdrachten. Vanaf de aanvang van de introductie van de OV-chipkaart in Nederland hebben wij dit complexe programma  communicatief mogen ondersteunen.

Vanaf de ondersteuning van de ‘first mover’ de RET in Rotterdam tot en met ondersteuning op het gebied van de landelijke reputatie. Een programma waar alle aspecten van beeldvorming en communicatie integraal benaderd moeten worden. Natuurlijk niet zonder problemen maar wel met de wetenschap dat steeds meer gebruikers behoorlijk tevreden zijn over de OV-chipkaart.

Campagne-management, weerstandreductie, reputatie-management en draagvlakvergroting zijn activiteiten waar wij ons thuis bij voelen.

Om zo te zorgen dat opdrachtgevers ook met complexe innovaties voldoende nachtrust krijgen…