Omgevingscommunicatie Marconiplein

De gemeente en OV-bedrijf RET geven in 2013 het verkeersknooppunt Marconiplein een grootscheepse opknapbeurt. De gehele infrastructuur en buitenruimte wordt opnieuw ingericht. De werkzaamheden hebben grote impact op zowel de directe omgeving als de verkeersdeelnemers. Door een sterke interactie met de omgeving en goede informatievoorziening wordt de overlast maximaal beperkt.

“De omgeving betrekken bij de aanpak van de werkzaamheden zorgt voor draagvlak.”

Marconiplein