De Twittercop wint altijd

De jaarlijkse Galjaardprijs van de vakvereniging Logeion kent dit jaar een record aantal inzendingen. En ongeacht de einduitslag kan nu al worden gesteld dat het hele communicatievak wint door de inzending van de case van ‘Twittercop Wilco Berenschot’.

Deze wijkagent uit Rotterdam-West laat zien waar het in de communicatievak echt om draait: ‘een betrokken tweegesprek.’ En als dat niet lukt door omvang, tijd of geld.. dan ga je ‘op zoek naar het beste surrogaat van een tweegesprek’ zoals ooit de term massamedia populair werd geduid.

En de lijst van alternatieven en innovaties is daarbij indrukwekkend: Bijvoorbeeld de Pop-up politiepost, de Mobiele Wijktafel, Agent bijt hond, de ‘Decide Now’ app  en natuurlijk de volle bandbreedte van de social media. Met ruim 8.000 volgers laat Berenschot bijvoorbeeld met Twitter zien dat je moeiteloos kunt switchen van algemene oproep (tweet) naar tweegesprek (mention) naar vertrouwelijk gesprek (message). Alle gespreksvormen onder een toets.
Wat het bovenal laat zien is een mooie ontwikkeling van het communicatievak. Waar de overheid ooit begon met dorpsomroepers is het de laatste decennia soms ver weg gekropen achter voorlichters, chatrobots en call-centra. Vaak moesten deze tussenschakels toch weer naar de ‘frontlijnambtenaar’ voor een passend antwoord. De Twittercop laat zien dat direct contact met die frontlijn, door gebruik te maken van nieuwe instrumenten, heel goed en voordelig mogelijk is.

Net als bij elke andere vorm van communicatie zijn er nadelen te benoemen en moet de samenleving en de overheid er aan wennen. Die enkele uitglijder die het nieuws haalt valt echter in het niet bij het diepe effect dat de ontwikkeling realiseert op het gebied van bereikbaarheid, snelheid en beeldvorming.
Een stevige rugdekking vanuit de leiding helpt daarbij zeker. De landelijk portefeuillehouder social media, Martine Vis zei daarover op het Rotterdamse Social Media Congres: “Ik heb veel vertrouwen in onze agenten. Zij lopen rond met een pistool, waarom dan niet met een smartphone?”

Wilco Berenschot (WT_Berenschot) bewijst dagelijks dit vertrouwen en zet samen met zijn collega Twittercops de politie heel innovatief en ‘ouderwets’ op de kaart. Pure winst.


Foto:
Wilco Berenschot bij de mobiele wijktafel (Pinterest)

Naschrift:
De case van Wilco Berenschot is voorgedragen door de Rotterdamse commissie bestaande uit  Michiel Koorenhof, Jeanette Bronts, Suzanne Labots en Ap van der Pijl.
Naast deze case werden nog twee inzendingen voorgesteld:
Maak Kanker Kansloos (Daniel den Hoed Stichting) en
Kun jij de Kaap aan ?  (Gemeente Rotterdam)

Voor deze laatste case vervult Conversation-Next al enige jaren de communicatieregie.  Zie ook dit artikel over de transformatie van Katendrecht.