Een tikje minder masculien Amigo…!

Communicatie is van oudsher al een vaardigheid en vak waar feminiene eigenschappen belangrijk zijn. Inleven, luisteren, gevoel toelaten. Je ziet dat dan ook afgespiegeld in de beroepsgroep (waarbij de hoogste managementfuncties wel weer opvallend vaak door meer masculiene types worden vervuld).

De specifieke eigenschappen van masculien en feminien gedrag (zie o.a. het nog altijd zeer actuele standaard werk van Geert Hofstede) manifesteren zich niet alleen in de brede samenleving maar ook duidelijk op de diverse social media. Bijvoorbeeld in het aankoopgedrag of bij het delen van online informatie.

Maar ook een blik in je eigen feeds en timeline kan zeer illustratief zijn.

 

Masculien gedrag: Stoere prestatietweets, retweeten en pleasen van tweeps met veel volgers, liken van rolmodellen, retweets van schouderklopjes uit eigen timeline, focus op kloudscore, zelfverzekerd en overtuigd, gericht op zenden, etc.

Feminien gedrag: Persoonlijke feedback, machtsvrij delen van informatie en gevoelens, meer natuurlijke overgang in verschillende rollen, kwetsbaar en open, gericht op ontvangen, etc.

Het zijn juist deze feminiene eigenschappen die de kracht van social media versterken. Delen wordt vermenigvuldigen mits je daarbij een juiste balans hanteert. Social media zijn niet zomaar een nieuw kanaal in de mix waarbij je terug valt op het oude model van een prominente zender en een volgende ontvanger.
Het vraagt om een attitude en gedrag die je gerust een ‘shift’ mag noemen.

Geen oude wijn in nieuwe zakken maar een nieuwe oogst in vele verschijningsvormen.
Een ®evolutie die vraagt om nog eens goed na te denken over de balans tussen masculien en feminien gedrag.

Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat het hier en daar wel een tikje minder masculien mag!

Wat is jouw indruk?