Maak werk van omgevingscommunicatie

De RET vervangt op veel plekken de sporen na tientallen jaren intensief gebruik. Voor de omgeving van deze werkzaamheden is dit heel ingrijpend. Door goede afstemming en informatievoorziening wil de RET de overlast zoveel mogelijk beperken. Conversation Next helpt de RET bij alle projecten met hoge impact voor de omgeving. Met advies en uitvoering. Onder andere door alert stakeholdersmanagement, en het ontwikkelen van tools en informatiemateriaal. Zo versterkt de RET ondanks de overlast toch de relatie met haar ‘buren’.

Een actueel voorbeeld is deze film, die voor bewoners, ondernemers en reizigers in beeld brengt hoe de werkzaamheden er in de praktijk uitzien.

Conversation Next adviseert de RET sinds 2012 over de omgevingsmanagement aanpak, en verzorgt bij de projecten met veel ‘impact’ voor de omgeving de communicatie met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Enkele voorbeelden zijn de herinrichting van het verkeersknooppunt Marconiplein, de vervanging van tientallen kilometers metrospoor tussen metrostations Waalhaven en Tussenwater, en de ingrijpende werkzaamheden op de kruising van de Erasmusbrug en Vasteland. Ook de komende tijd blijft Conversation Next de RET ondersteunen bij een optimale samenwerking met de omgeving van werkzaamheden.

Ook werk maken van omgevingscommunicatie? Wij gaan graag met u in gesprek!