Rijke vangst in Fishbowl

Steeds meer zien onze opdrachtgevers de waarde om de omgeving al vanaf het allereerste begin te betrekken bij een nieuw woonproject. De vraag is dan: welke vorm past het beste om deze ‘co-creatie’ aan te gaan. Hoe geef je zowel richting als ruimte?

Mix
Conversation-Next begeleidt al vele jaren dergelijke processen van strategie tot en met uitvoering. Voor de bijeenkomsten worden dan ook veel verschillende vormen ingezet. De traditionele Informatiemarkt bijvoorbeeld. Vaak nog een prima instrument.
Een ‘circuit-bijeenkomst’ blijkt steeds vaker ook een bruikbaar middel. Na een korte plenaire introductie gaan de deelnemers op verschillende ‘stations’ (onderwerpen) de diepte in en rouleren zo langs alle relevante invalshoeken. Een mooie mix van ‘halen en brengen’ van informatie die goed wordt gewaardeerd.

Recent mochten wij voor ontwikkelaar Heijmans (t.b.v. een nieuwbouwproject in het Leerpark Dordrecht) een sessie ontwikkelen en uitvoeren volgens het in Nederland wat minder bekende concept van de ‘Fish Bowl’
Deze gespreksmethode is bij uitstek geschikt als er veel informatie opgehaald en uitgewisseld moet worden waarbij veel (ervarings)deskundigen aanwezig zijn. In de binnenste cirkel staan 4 of 5 stoelen en bevindt zich de moderator. Daar omheen staan in dezelfde cirkelvorm de overige stoelen. (30 tot 100).
Aan de hand van een vooraf opgestelde agenda nemen in de binnencirkel sprekers zitting die een specifieke invalshoek belichten. Een van de stoelen blijft vrij en kan worden ingenomen door een bezoeker die denkt een zinnige bijdrage te leveren aan dat specifieke gespreksonderdeel.

Intiem
Het verschil tussen de binnencirkel en buitencirkel is zeer gering. Het zijn immers allemaal ‘deskundigen’ (ook bijvoorbeeld de huidige en toekomstige bewoners) en zo ontstaat een intiem gesprek waarbij snel vele invalshoeken worden gepresenteerd, versterkt of weerlegd. In korte blokjes van circa 20 minuten worden zo een aantal gespreksonderwerpen geagendeerd waarbij altijd ruimte blijft voor nieuwe invalshoeken. Het resultaat is een dynamisch gesprek met nauwelijks ‘machtsafstanden’ en groeiend respect voor elkaars zienswijzen.

Het resultaat mocht er dan ook zijn. Naast de geplande onderwerpen kwamen vele nieuwe topics op tafel en ontstond inzicht in draagvlak en weerstand over de huidige situatie en de toekomstige plannen. Als bonus kwam er ook nog een nieuwe naam voor de ontwikkeling bovendrijven. Met recht een rijke vangst!

Foto’s: Rogier Boogaard

Fishbowl