Proces Placemaker co-creatie conversation-next

Wie verbindt, die wint!

De trend van co-creatie is inmiddels breed herkenbaar in de wereld van gebieds- en projectontwikkeling. De afgelopen periode waren wij regelmatig partner bij aansprekende projecten waarbij co-creatie werd toegepast of een aanpak die zelfs nog eerder begint. Met alleen een abstracte wens of droom bijvoorbeeld.


Een aansprekend voorbeeld is de herontwikkeling van de Fenixloods in Rotterdam-Katendrecht tot een complex waarin wonen, cultuur en creativiteit worden gecombineerd.
Mede omdat de start plaats vond in de economische crisis ontstond het idee om met een onderscheidend aanbod vroegtijdig de dialoog aan te gaan met de toekomstige bewoners.
Het resultaat mag er zijn. Een aansprekend project (start bouw in 2015/begin 2016) waarbij de verkoop voorspoedig is verlopen en nu al wordt gekenmerkt door een hechte community van betrokken volgers en toekomstige gebruikers. Een project dat zonder de sterke verbeteringen in het omliggende gebied ongetwijfeld minder succesvol zou zijn geweest.

Of de toekomstige huurders (!) in Eindhoven Strijp-S die bij het project Space-S van het Woonbedrijf al vanaf de allereerste verkenningen werden betrokken. Ruim 1.000 gemotiveerde mensen die een breed gedragen ontwerp hebben vormgegeven. De bouw is recent van start gegaan en de interactieve Timeline is een indrukwekkende weergave van alle stappen die zijn gezet.

Space-S co-creatie

 

Ontwikkelaar nieuwe stijl
Nog meer ingezoomd op de verlangens van de (toekomstige) bewoners en gebruikers bijzonder is misschien wel de werkwijze van The Placemaker waarbij wij vanaf de oprichting bij zijn betrokken. Deze ‘ontwikkelaar nieuwe stijl’ is gefundeerd op de overtuiging dat de kwaliteit van wonen en leven veel groter wordt als mensen daar vanaf het begin zelf de regie bij hebben.
Nu is de ervaring met bijvoorbeeld veel  CPO-projecten (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) dat zo’n project snel kan ontsporen in tijd of budget. Dus is er wel degelijk een deskundige begeleiding noodzakelijk. Voor de noodzakelijke expertise, de inspiratie en, binnen het gegeven mandaat, het doorhakken van knopen. Dat zorgt dan snel voor haalbare plannen, een kortere doorloopsnelheid en voor gemeenten een meer deskundige gesprekspartner.
Bij dit proces van co-creatie wordt een model gebruikt dat bestaat uit 6 elkaar opvolgende fasen waarbij de doelstelling is om het geheel binnen 3 jaar te realiseren (‘van dromen naar wonen’). Het resultaat is dan niet alleen een woning die past bij de oorspronkelijke droom maar zeker ook een woonomgeving en buren waar je zelf een grote bijdrage aan hebt geleverd.

 

Proces Placemaker co-creatie conversation-next

 

Lef
Het getuigt van lef om met mensen om de tafel te gaan zitten die alleen nog maar een ‘abstracte woon- of verhuiswens hebben’. Serieus met ze in gesprek te gaan en ze te ondersteunen met het concretiseren van hun woondroom. Eigenlijk nog voordat er sprake is van een ‘Kansrijk concept’.
Maar dat is nu wat er gebeurt in Nijmegen binnen de ontwikkeling van de WaalsprongOp Nederlandse schaal een uniek project waarbij in 3 verschillende woonkernen maar liefst 12.000 woningen en bijbehorende voorzieningen worden gebouwd. Binnen dat gebied zijn ook enige locaties beschikbaar die nog niet zijn concreet zijn ingevuld en dus is er ook ruimte voor hele specifieke verlangens. En dat maakt het extra spannend voor co-creatie avant la lettre !
Het vinden en betrekken van de eerste mensen (‘slechts’ voorzien van een abstract idee, gevoel of bepaalde waarden) is de eerste stap. Voor de werving niet eenvoudig maar met behulp van een intensieve benadering toch resulterend in een aantal brainstorm-sessies die stap voor stap een meer concrete vorm laten zien.
Met niets begonnen werden binnen een half jaar maar liefst twee concepten geboren: Muziekwonen en het Minidorp. Speciale woningen voor mensen die een passie hebben voor muziek (al dan niet beroepsmatig) en mensen die heel bewust kiezen voor een kleine ‘dorpse’ setting waar meer generaties bij elkaar wonen en een vorm van eigentijds ‘nabuurschap’ tot stand komt.

 

Verlangen
Kenmerkend in alle voorbeelden is de enorme deskundigheid en betrokkenheid van de toekomstige gebruikers. Mits goed begeleid leidt dit tot een snel proces, een hoge kwaliteit en al bij voorbaat een grote betrokkenheid van de toekomstige ‘eigenaren’. Verlangen zorgt voor verbinding. Verbinding leidt uiteindelijk tot koop of een blijvende verandering.
Mooi werk, omdat het laat zien dat wie verbindt ook daadwerkelijk wint !