Ap van der Pijl

Ap van der Pijl koppelt een zeer lange en gedegen ervaring aan een werkwijze waarin het pendelen tussen abstracte strategie naar een zeer concrete doorvertaling een tweede natuur is geworden. Met ‘luisteren’ als  belangrijkste vertrekpunt weet hij, met de meest actuele trends uit de brede samenleving en communicatieve vakgebieden,  creatieve en onorthodoxe concepten te ontwikkelen die concreet versnelling en meetbaar resultaat opleveren. Bijzonder aandachtspunt daarbij is de positie van de opdrachtgever zelf. Vaak zijn zij eindverantwoordelijk op bestuurlijk of ambtelijk terrein en zijn intern draagvlak en imagoversterking onmisbare randvoorwaarden. Een vertrouwensrelatie die comfortabel aanvoelt is daarvoor cruciaal.

Om inspirerend en innovatief te kunnen adviseren moet je je natuurlijk zelf wel blijven voeden. Ap doet dat o.a. door heel regelmatig te reizen (‘mobiel studeren’) over alle continenten, maar met een voorkeur voor gebieden die sterk in ontwikkeling zijn. Daarnaast zijn filosofie, mindfulness (zie www.hetcentrumvanzijn.nl) waar hij werkt als trainer mindfulness) maar ook  sport (met name spinnen) andere ingrediënten die Ap in conditie houden.

Ap van der Pijl