Bereikbaarheidsregie Delft

Veilig en prettig van A naar B, ook tijdens wegwerkzaamheden. Dan gaat het over meer dan goede borden, maar juist om begrip voor elkaar. Conversation Next ontwikkelde voor de gemeente Delft een conversatie aanpak die verkeersdeelnemers met elkaar in gesprek brengt.

“Samen aan de slag en begrip voor elkaar zorgen voor waardevolle oplossingen.”

Bijvoorbeeld door ambtenaren en bewoners samen interviews te laten houden in de wijk over de beleving van de verkeerssituatie. Om vervolgens samen aan de slag te gaan met de ervaringen en oplossingen. Of door schoolkinderen filmreportages te laten maken over de werkzaamheden in de omgeving van de school. Het resultaat? Er ontstaat begrip voor de werkzaamheden en elkaars rol hierin. Maar er komen ook waardevolle oplossingen op tafel waar de buurt en gemeente hun voordeel mee doen.