Gebiedsmarketing Parijsch Culemborg

Hoe verleid je Utrechters om hun geliefde en zeer gewilde stad te verlaten? Met verrassende natuur om de hoek en de stad nog steeds dichtbij, biedt Parijsch Culemborg het beste van twee werelden. Door onderscheidende buurtjes vol karakter te ontwikkelen, ontstaat een avontuurlijk gebied waarmee opdrachtgever Heijmans woningzoekers alle reden geeft om voor Parijsch te kiezen. Aan Conversation-Next de opdracht om stedelingen te verleiden naar Culemborg te verhuizen.

Een uitdaging die wij met veel plezier zijn aangaan. Sinds 2016 voeren we de regie over de gebiedscampagne ‘Bewust Vrij’ waarin we woningzoekers in aanraking laten komen met het gevoel van ruimte, vrijheid en avontuur dat in Culemborg al bestaat en zal gaan ontstaan in het nieuwe gebied van Parijsch.

“Verhalen van onderscheidende smaakmakers illustreren het avontuur buiten de stad.”

Bewust Vrij

Dit concept staat centraal in alle uitingen. Met ‘Bewust Vrij’ spelen we in op de behoefte die we in de maatschappij zien: mensen zoeken balans en kiezen bewust voor wat echt belangrijk is in hun leven. We zorgen dat mensen in hun zoektocht naar een woonplek op verschillende momenten dit ‘bewust vrij’ gevoel ervaren.  Door samen te werken met onderscheidende lokale smaakmakers, events en initiatieven bouwen we aan een community. Hierdoor kunnen we constant verhalen delen die het waard zijn verder te vertellen. De eerste resultaten zijn veelbelovend. Inmiddels is de interesse van woningzoekenden buiten Culemborg als groter dan in Culemborg zelf.

Van video tot gebiedsmagazine 

Met ‘Bewust Vrij’ in het achterhoofd hebben we de contentstrategie van Parijsch vormgegeven. Bij het uitvoeren hiervan ontwikkelen we verschillende communicatiemiddelen, zowel online als offline. Zo hebben we de nieuwe website en een gebiedsmagazine geproduceerd. We bedenken en realiseren placemaking en promotie activiteiten en voeren het contentbeheer van de online kanalen.

Daarnaast denken we mee met de marketingstrategie voor een aantal concrete projecten in het gebied en voeren we hierop regie. Het unieke karakter van de buurten en de manier van leven staan ook hierbij centraal. De video’s voor het project Architectenkavels zijn een mooi voorbeeld.