Participatie Lange Haven Schiedam

Het goud van de Lange Haven Schiedam weer laten glanzen. Dit is de ambitie van Schiedam met dit bijzondere historische woon- en recreatiegebied. Het noodzakelijke herstel van de kades wordt aangegrepen voor een nieuwe aantrekkelijke inrichting. Door een open proces en nauwe samenwerking met de omgeving werkt de gemeente aan een gedragen plan met maximale inbreng.

“De bewoners, ondernemers en betrokkenen uit de omgeving bepalen zelf hoe ze het gesprek over het kadeherstel aan willen gaan.”

Lange Haven Schiedam

Conversation Next ontwikkelt voor de gemeente de participatie aanpak en begeleidt vervolgens de interactie met de omgeving. Kenmerkend voor de aanpak is dat de omgeving zelf kiest hoe zij het gesprek aangaan. Niet alleen via ontmoetingen en bijeenkomsten, maar ook via social media. De communicatie is hierdoor laagdrempelig en op maat. Bewoners en ondernemers gaan bij bijeenkomsten direct in gesprek met de deskundige ambtenaren, en bepalen hierbij zelf de agenda. Ondertussen worden zij via verschillende kanalen op de hoogte gehouden van de vorderingen op gebied van het kadeherstel.

Facebookpagina Lange Haven