Marketingcommunicatie Accresco Vastgoed

Wonen in een monumentale kerk, een historisch herenhuis, of een oud douanekantoor. Accresco Vastgoed is gespecialiseerd in de herontwikkeling van bestaande gebouwen. Een spannende aanpak, vol kansen, waarbij een ding zeker is: je komt voor verrassingen te staan, hoe goed je een project ook plant. Accresco kiest er daarom bewust voor klein en wendbaar te blijven. Door een ontwikkelteam te vormen met ervaren externe partijen, zoals Conversation-Next, zijn ze evenwel slagvaardig op het moment dat het er toe doet.

“Van een uitgeleefd gebouw, naar de ideale starterswoning.”

Onze rol in het ontwikkelteam is om een slimme marketingcommunicatie aanpak te bepalen en uit te voeren. We definiëren de doelgroep, bepalen de positionering, organiseren informatiebijeenkomsten en produceren alle communicatieuitingen, van de projectstijl tot nieuwsbrief. We doen dit in nauwe samenwerking met ons netwerk en de andere leden van het ontwikkelteam, zoals de makelaar en de architect.

Wij vinden het een belangrijk aspect van ons werk om Accresco te ontzorgen. Dit doen we door goed vooruit te kijken en de volledige verantwoordelijkheid te nemen bij het realiseren van de doelstelling. Zo kan Accresco zich volledig storten op de ontwikkeling. Zo bouwen we samen aan een sterkere stad.

Sinds de start van onze samenwerking zijn we betrokken geweest bij de ontwikkeling van onder andere Wonen in Pacis, Prinsenpoort, Weena Living en ParkHaven Stad.

Foto’s Freek van Arkel, de vaste fotograaf van alle Accresco-projecten.
Zie verder: Accresco.nl