Omgevingscommunicatie Marconiplein

De gemeente en OV-bedrijf RET geven in 2013 het verkeersknooppunt Marconiplein een grootscheepse opknapbeurt. De gehele infrastructuur en buitenruimte wordt opnieuw ingericht. De werkzaamheden hebben grote impact op zowel de directe omgeving als de verkeersdeelnemers. Door een sterke interactie met de omgeving en goede informatievoorziening wordt de overlast maximaal beperkt.

“De omgeving betrekken bij de aanpak van de werkzaamheden zorgt voor draagvlak.”

Marconiplein

Conversation Next verzorgt voor de gemeente en RET de omgevingscommunicatie. Die is erop gericht om de omgeving zoveel mogelijk te betrekken bij de aanpak van de werkzaamheden. Zo is er een testteam van omwonenden, ondernemers en kantoorpersoneel in de omgeving. Zij testen de omleidingen, de communicatiemiddelen en de inrichting van de bouwplaats door wandelingen over het plein. Ook is er een Facebook pagina die de omgeving gedurende het half jaar aan werkzaamheden op de hoogte houdt. Deze pagina wordt een belangrijke vraagbaak en groeit steeds meer uit tot een trotse wijkpagina. Ook is er veel ruimte voor persoonlijke informatievoorziening. Bij iedere nieuwe fase tijdens de werkzaamheden is er een informatieteam die de verkeersdeelnemers begeleidt.

De omgevingscommunicatie draagt sterk bij aan een soepel verloop van de werkzaamheden. Met veel begrip en constructieve bijdragen uit de omgeving. Bovendien benutten de gemeente en de RET de ervaringen uit het project bij toekomstige projecten met veel impact voor de omgeving.

Facebookpagina Marconiplein