RET: Oog voor de omgeving

De RET verzorgt al haast 150 jaar het openbaar vervoer in Rotterdam en omgeving.

Met een intensief netwerk van bus, tram en metro is zij niet alleen een logistieke partij van belang maar ook een belangrijke sociale verbinder.

Naast de relatie met haar reizigers is dan ook de interactie met de stad en haar inwoners van groot belang.
Goed openbaar vervoer vereist daarbij uiteraard ook regelmatig onderhoud en vernieuwing van de infrastructuur. Overlast door wegopbrekingen en afsluitingen zijn daarbij niet te voorkomen. Maar er kan wel veel worden gedaan om de overlast zoveel mogelijk te beperken!

Door goed aanspreekbaar te zijn voor de omgeving en hen tijdig en helder van informatie te voorzien, kan de overlast zoveel mogelijk worden beperkt. Bovendien draagt dit bij aan het imago en een goede relatie van de RET in de omgeving. 

Luisteren > Informeren > Monitoren

Conversation-Next verzorgt voor de RET bij de grotere projecten de bewonerscommunicatie en heeft daarvoor een apart team opgezet. 

Volgens een vaste werkwijze worden de werkzaamheden ondersteund in verschillende fasen:

  • Luisterfase/verkenningsfase
  • Infofase
  • Monitoring

Ruim voor de start van de activiteiten kijken wij mee naar de plannen en fasering. Met die informatie gaan we de straat op en in gesprek met ondernemers, instellingen en bijzondere locaties die mogelijk overlast zouden kunnen ervaren. Met die informatie kunnen de plannen eventueel nog worden aangepast. 

Vervolgens wordt de omgeving geïnformeerd waarbij per situatie wordt bekeken wat het meest effectief is. Bijvoorbeeld met bewonersbrieven, informatiebijeenkomsten en altijd persoonlijk aanspreekbaar.

Tijdens de werkzaamheden wordt intensief gekeken of de afspraken worden nagekomen en tijdig ingespeeld op nieuwe vragen of situaties. Een intensief overleg tussen de RET, de aannemer en de omgeving is daarbij essentieel.

Op deze wijze ondersteunen wij de RET met een belangrijk doel uit haar missie.