Sint Jacobsplaats Rotterdam

De Sint-Jacobsplaats in Rotterdam is een van die kosmopolitische plekken in de stad: stedelijk, maar in de luwte. Mensen wonen en werken er rustig, met het gemak van de stad om de hoek. Een plek met een rijke historie en een kansrijke toekomst.

“De aanpak richt zich vooral op direct betrokkenen en gebruikt de kracht van de community. In gesprek met mensen die er wonen, ondernemen of recreëren, voordat een architect of stedenbouwer bij komt kijken.”

Sint Jacobsplaats Rotterdam

In het Masterplan Laurenskwartier van de gemeente Rotterdam zijn twee bouwlocaties in dit gebied gereserveerd. In opdracht van Dura Vermeer en BAM Woningbouw Rotterdam kijkt The Placemaker naar de mogelijkheden van deze plek en zoekt zo naar een concept dat uitgaat van de waarden ervan. Het gaat in ieder geval om twee gebouwen waar mensen gaan wonen, werken en leven. In welke vorm, voor wie en op welke manier de ruimte er omheen meer kan bieden; dat gaan we uitzoeken. Conversation Next begeleidt dit co-creatie proces.